Sodno overjeni prevodi

Sodni tolmač – sodni prevodi

Potrebujete sodnega tolmača ali pa sodno overjen prevod določenih dokumentov (rojstni list, diplomo, spričevalo, vozniško dovoljenje, sodna odločba, pogodba, letno poročilo …)?

Prevajalci in sodno overjeni prevodi

Prelest – agencija za prevajanje vam bo v sodelovanju z visoko usposobljenimi sodnimi tolmači pomagala prevesti in overiti vaše dokumente v najkrajšem možnem času. Overjeni prevod lahko izdela samo sodni tolmač, ki ga imenuje in potrdi Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Sodni tolmač na podlagi svoje izjave, pečata in podpisa jamči za istovetnost prevoda z originalom.

Sodni prevodi in overitve različnih dokumentov

Sodni tolmač lahko za vas sodno prevede in overi vrsto najrazličnejših dokumentov:

  • sodno prevajanje dokumentov in potrdil: rojstni list, poročni list, potrdila o bivališču, potrdilo o nekaznovanosti, diploma, prevod življenjepisov, prevajanje delovnega dovoljenja, zdravstvena dokumentacija, …)
  • sodni prevodi pravnih dokumentov: potrdilo o prebivališču, pogodba o sodelovanju, pritožbe, prevodi zapisnikov, …
  • sodne overitve dokumentov podjetja: izpisek iz registra podjetij, prevajanje računovodskih izkazov, bilance, revizijsko poročilo, računi, certifikati, statut podjetja, …
  • prevodi tehnične dokumentacije: homologacija, potrdilo o nadzoru kakovosti izdelka, tehnične specifikacije, varnostni listi, ostala tehnična dokumentacija
  • medicinski in farmacevtski dokumenti: medicinski izdelki, prevodi specifikacije zdravil, raziskave, …